Αρχείο για 10 Νοεμβρίου 2011

Μέχρι την Ταϊβάν έφτασε η χάρη μας…