Αρχείο για 11 Μαρτίου 2011

Μια γεύση από τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας

Τον τελευταίο καιρό πολλά ακούγονται για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Ποιος είναι όμως ο πλούτος αυτός και πού βρίσκεται;

Σύμφωνα με επίσημες πηγές (ΙΓΜΕ, USGS, κ.τ.λ.) η Ελλάδα έχει, μεταξύ άλλων, στο υπέδαφος της, τα ακόλουθα:

Άργυρο:-
Υπάρχουν 430 τόνοι αργύρου στο Στρατώνι, 1.667 τόνοι στην Ολυμπιάδα και 109,8 τόνοι αργύρου στη Θράκη (Πέραμα Έβρου και Σάπες).

Ασβεστίτη:-
Χρήσεις: παραγωγή ασβέστη, βελτιωτικό χώματος, επενδύσεις σε οικοδομές, τσιμέντο κ.α. Υπάρχει σε πολλές θέσεις του Ελλαδικού χώρου. Συνέχεια

11/03/2011 ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Κάποτε θα’ρθουν – Παύλος Σιδηρόπουλος

Συνέχεια